FAMILIA MEGOMPHICIDAE

Glyptostoma gabrielense (Pilsbry,1938)

Glyptostoma newberryanum (Binney,1858)