FAMILIA ENDODONTIDAE

Allodiscus aff. saisseti (Montrouzier,1860)

Stenopylis coarctata (Mollendorf,1834)

La foto de Stenopylis coarctata es propiedad de www.conchology.be

Photo of Stenopylis coarctata belongs to www.conchology.be